محتوا > اختلالات رشدي

تغییرات مقطعی و کوتاه مدت رفتار کودکان ،می تواند شاخص و نشانه ی خوبی از وضعیت خلقی و روانی او باشد.
معمولا وقتی کودک چند روز است که لجباز شده، بی قراری یا بهانه گیری دارد، پرخاشگری یا تغییراتی در رفتار های معمول خود بروز می دهد یا کیفیت خواب وی تغییر کرده ، باید دقت داشت که این تغییرات معمولا بی علت نیست و چیزی از بیرون یا درون ذهن، او را اذیت می کند ./شاید از چیزی نگران است یا می ترسد،شاید خشم یا غمی دارد و...../ ولی چون کودکان و بویژه خردسالان نمی توانند آنرا ابراز کنند ،یا حتی ماهیت آنرا درست درک کنند ،ابتدا آنرا را در رفتار و روتین های زندگی نشان می‌دهند. 
بنابراین بدون اینکه بترسیم و نگران این نوسانات باشیم یا بخواهیم با آنها مبارزه و مقابله کنیم ،باید زودتر علت آنرا پیدا کرده و تغییر دهیم و سپس از طریق حذف محرک،افزایش حمایت،سرگرمی های جدید و... دوباره شرایط را به حالت قبلی برگردانیم. 


 
 

منابع مطلب

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید