کاردرمانی

علی در مدرسه عادی قبول شد

علی در مدرسه عادی قبول شد     علی   متولد 1391 دارای مشکل تاخیر رشدی است ، وی در ابتدا توان ایستادن و حرکت نداشت، ...

ادامه

اتاق تاریک( تمرینات حسی)

در اتاق تاریک تمرینات  si (تمرینات حسی ) انجام می شود کودکان طیف اتیسم اغلب مشکلاتی در زمینه یکپارچگی حسی دارند یکپارچگی حسی ، یک توانایی حیاتی...

ادامه

کاردرمانی

تمرین اصلاح انحراف پنجه پا به سمت داخل بوسیله نرده بان8...

ادامه