محتوا > آدمک گودیناف

تست آدمک گودیناف
در زمان های گذشته به عنوان یک تست هوش به کار می رفت.
تست آدمک گودیناف 51 آیتم می باشد. برای کودکان با سن تقویمی 3 الی 13 سال قابل اجرا می باشد.
برای کودکان دارای مشکلات حرکتی در دست قایل اجرا نمی باشد.

فایل های پیوست

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید