مطالب ویژه
از نگاه تصویر
آموزش مجازی

تغييرات خلقي كودكان

تغییرات مقطعی و کوتاه مدت رفتار کودکان ،می تواند شاخص و نشانه ی خوبی از وضعیت خلقی و روانی او باشد. معمولا وقتی کودک چند روز است که لجباز شده، بی قرا...

ادامه
خدمات

ارزيابي اوليه

           ارزيابي اوليه     در ابتداي ورود  ، توانجويان از لحاظ ذهني ؛ گفتار ؛ مسائل حركتي و هوش م...

ادامه
پرسش و پاسخ

آیا قاطعیت همیشه برای کاهش لجبازی خوب است ؟

آیا قاطعیت همیشه برای کاهش لجبازی خوب است ؟ پرسش : آیا قاطعیت همیشه برای کاهش لجبازی خوب است ؟ پاسخ: خیر گاهی اثر منفی دارد. برای لجبازی ناف...

ادامه
نکته های آموزشی

الگوی درمان چند وجهی در لکنت خردسالان

درمان لکنت در خردسالان   برای درمان لکنت روش هاي مختلفی وجود دارد، تغییرالگوي گفتار و کاهش سرعت ،ایجاد هماهنگی  ميان گفتار و تنفس ،تقویت ت...

ادامه
اخبار مراکز ( مفید - توانجو )

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی و ویژگی های تشخیصی آزمون گارس

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی و ویژگی های تشخیصی آزمون گارس مهر ماه 1399 کارگاه آموزشی ارزیابی و ویژگی های تشخیصی آزمون گارس با حضور مربیان مر...

ادامه
در رسانه ها
اتیسم

آگاه سازی روز اتیسم

فراگیری در محیط کار ​چالش ها و فرصت ها در جهانی پسا کرونا...

ادامه
...