محتوا > تست وایلند

 مخصوص سنین 1 الی 25 سال  می باشد . کودکانی که دارای هوش هیجانی پائین هستند مورد ارزیابی قرار می گیرند .
این تست دارای 117 سوال و  8 مقیاس به شرح زیر می باشد: خودیاری عمومی، خود رهبری، خودیاری خوردن، خودیاری پوشیدن، خودرهبری ، اشتغال ، ارتباطات ، اجتماعی شدن، تحرک

منابع مطلب

فایل های پیوست

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید