شناخت درمانی شناخت درمانی

شناخت درمانی

شناخت درمانی  اساس و پایه شناخت درمانی بر معنای افکارناسازگارانه و نگرشها و فرضهای نادرست بنا شده است که به این افکار و نگرشهای نادرست خطای شن...

ادامه
رفتار درمانی ایجاد رفتار

رفتار درمانی

رفتار درمانی  رفتار درمانی یکی از رویکردهای اصلی روان درمانی است که امروزه بسیاری از روش های درمانی از تکنیک های آن برای درمان انواع مشکلات سلام...

ادامه
ایجاد رفتار / شکل دهی شکل دهی رفتار

ایجاد رفتار / شکل دهی

شکل دهی رفتار ایجاد شده فایل صوتی / دکتر فربد مفیدی / ایجاد رفتار / شکل دهی -2 فایل صوتی / دکتر فربد مفیدی / ایجاد رفتار / شکل دهی -...

ادامه