گزیده > پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

چرا فرزندم بی قراری می کند؟

چرا فرزندم بی قراری می کند؟   پرسش: آقای دکتر چرا فرزندم بی قراری می کند؟ پاسخ: چند نکته جهت یاد آوری برای همه ی والدین.  *تشدید ب...

ادامه  1399/08/07
پرسش و پاسخ

آیا قاطعیت همیشه برای کاهش لجبازی خوب است ؟

آیا قاطعیت همیشه برای کاهش لجبازی خوب است ؟ پرسش : آیا قاطعیت همیشه برای کاهش لجبازی خوب است ؟ پاسخ: خیر گاهی اثر منفی دارد. برای لجبازی ناف...

ادامه  1399/08/06
پرسش و پاسخ اضطراب جدائی

اضطراب جدائی و علل وابستگی کودک

اضطراب جدائی و علل وابستگی کودک پرسش : پسر پنج ساله ام دائم به من می چسید و لحظه ای از من جدا نمی شود ؛ چه باید بکنم ؟  پاسخ : در پست های ق...

ادامه  1399/07/23