در رسانه ها اتیسم

آگاه سازی روز اتیسم

فراگیری در محیط کار ​چالش ها و فرصت ها در جهانی پسا کرونا...

ادامه  1400/01/12
نکته های آموزشی

الگوی درمان چند وجهی در لکنت خردسالان

درمان لکنت در خردسالان   برای درمان لکنت روش هاي مختلفی وجود دارد، تغییرالگوي گفتار و کاهش سرعت ،ایجاد هماهنگی  ميان گفتار و تنفس ،تقویت ت...

ادامه  1400/01/10
نکته های آموزشی اضطراب جدايي

اضطراب جدايي يعني چه ؟

اضطراب جدایی يعني نگرانی شدید در مورد دوری از مادر یا جایگزین مادر بطوری که روند فعالیت های روزمره کودک را مختل کند. ✳️ برخی از نشانه های اختلال اضطر...

ادامه  1399/09/25
نکته های آموزشی

اختلالات رشدي

تغییرات مقطعی و کوتاه مدت رفتار کودکان ،می تواند شاخص و نشانه ی خوبی از وضعیت خلقی و روانی او باشد. معمولا وقتی کودک چند روز است که لجباز شده، بی قرا...

ادامه  1399/09/23
نکته های آموزشی فرزند پروري

فرزند پروري يا درمان

  روش های تربیتی و فرزند پروری اغلب لازم است از روش های مداخله و درمان جدا شوند. � در بسیاری از موارد مشاهده شده که والدین یا حتی درمانگران برا...

ادامه  1399/09/23
آموزش مجازی

تغييرات خلقي كودكان

تغییرات مقطعی و کوتاه مدت رفتار کودکان ،می تواند شاخص و نشانه ی خوبی از وضعیت خلقی و روانی او باشد. معمولا وقتی کودک چند روز است که لجباز شده، بی قرا...

ادامه  1399/09/23
آموزش مجازی طیف اتیسم

بازي درماني به روش PRT

 روش PRT اين روش كودك محوربوده و تاكيد آن بر اين است كه لزومي ندارد آموزش ها پشت ميز و به صورت مستقيم انجام شود . از شرايط روزمره زندگي و از چي...

ادامه  1399/09/17
آموزش مجازی طیف اتیسم

روش جلب همکاری با کودکان اتیسم

توضیحات دکتر فربد مفیدی راجع به روش های جلب همکاری در کودکان اتیسم در ایام کرونا ...

ادامه  1399/09/17
در رسانه ها کودکان کار

رد کار روی چهره‌های کودکان کار/ کودکانی که بی صدا فریاد می‌زنند

هر یک از کودکان کار آرزویی داشتند و آرزو را به گونه‌ای معنا می‌کردند. بزرگ‌مردانی کوچک که خوب می‌دانستند چرخ هیچ صندلی‌ای تا ...

ادامه  1399/09/12
وبینار وبینار آموزشی

وبینار « برنامه‌های درمانی لکنت در کودکان سنین پیش از دبستان: چالش‌ها و راهکار‌ها »،

وبینار « برنامه‌های درمانی لکنت در کودکان سنین پیش از دبستان: چالش‌ها و راهکار‌ها »، از ساعت 9 الی 12 روز پنجشنبه (13 آذرما...

ادامه  1399/09/10