محتوا > منابع آموزشی

منابع آموزشی

پرسشنامه ASQ برای غربالگری رده سنین 4 الی 60 ماهگی در مراکز بهداشت و مراکز درمانی قابل اجرا می باشد. پرسشنامه ASQ توسط والدین قابل اجرا می باشد....

ادامه  1401/12/11
منابع آموزشی

تست وایلند

 مخصوص سنین 1 الی 25 سال  می باشد . کودکانی که دارای هوش هیجانی پائین هستند مورد ارزیابی قرار می گیرند . این تست دارای 117 سوال و &nbs...

ادامه  1401/09/05
منابع آموزشی

کارنامه

راهنماي سنجش و ارزيابي كودكان با نيازهاي ويژه قابل استفاده براي كودكان دارای مشکلات رشدی-شناختی كارنامه ( سیاهه رشدي – آموزشي ) مفيد فایل کار...

ادامه  1401/08/28