پرسشنامه ASQ برای غربالگری رده سنین 4 الی 60 ماهگی در مراکز بهداشت
و مراکز درمانی قابل اجرا می باشد.
پرسشنامه ASQ توسط والدین قابل اجرا می باشد.

منابع مطلب

فایل های پیوست

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید