محتوا > ایام پاندمی کرونا و کار با کودکان استثنائی در منزل

در  ایام پاندمی کرونا ؛ خانواده های دارای  کودک استثنائی با مشکلات عدیده ای در منزل مواجه هستند . آیا می توان این ایام را مدیریت نمود.
در این ویدئو دکتر فربد مفیدی در این مورد توضیحاتی می دهند

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید