محتوا > مهارت های پیش زبانی

مهارت های پیش زبانی
مهارت هایی که برای شروع گفتار نیاز می باشد را مهارتهای پیش زبانی گفته می شود.مهارتهایی مثل بازی نمادین، تقلید حرکتی و آوایی ، بازی با صدا ، اشاره ، توانایی بیان نیاز ها ، پانتومیم ، توجه مشترک ، مهارت های اجتماعی مثل رعایت نوبت ، واکنش به دیگران ، مهرت های شناختی مثل درک روابط علت و معلول ، پایداری شی ، درک وقایع  می باشد.

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید