محتوا > راهکار های رشد گفتار و زبان کودکان زیر 2سال

راهکارهای رشد گفتار زبان برای کودکان زیر 2سال و کودکان دارای تاخیر گفتار
1- جلب توجه کودک به آهنگ ها وقصه های صوتی
2- تکرار ( شمارش ، اسم رنگ ها) توسط اطرافیان
3- استفاده از ژست ها (تکان دادن دست هنگام خداحافظی)
4- صدای حیوانات ( تقویت صداسازی کودک)
5- تلاش کودک برای صداسازی

فایل های پیوست

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید