گزیده > کارگاه تخصصی آموزش هنر

کارگاه تخصصی آموزش هنر
هنرمندِ معلولِ ایرانی ؛ با نام اختصاری  " هما "  طرحی از   موسسه روان پژوهان مفید  است که باهدف هدایت و کاربردی نمودن هنر معلولان ؛ برای  ایجاد امید در خانواده ها  ؛ کمک به افزایش توانائیهای توانجویان و خلق فرصتهای نو  برای اشتغال توانجویان طراحی شده  و از سال 1394 به عنوان طرح پایه اتاق های هنر درمانی در سطح کشور به اجرا درآمده است  . کارگاه تخصصی آموزش هنر فرصتی برای تکمیل روند آموزشی و درمانی و تعامل میان توانجویان با جامعه است .

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید