محتوا > جلسه آموزشی و توجیهی سنجش مدرسه برای والدین

جلسه آموزشی و توجیهی سنجش مدرسه برای والدین
از والدینی که دارای فرزند متولد 1395/06/31 به قبل هستند دعوت می گردد در جلسه شرکت نمایند 
جلسه روز سه شنبه مورخ  1401/03/17 ساعت 9 صبح درسالن اجتماعات مرکز توانجو برگزار می گردد.

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید