گزیده > خدمات

خدمات

پارک بازی

پارک بازی  در برنامه های توانبخشی توانجویان ؛ فرصت هائی برای بازی بچه ها فضای آزاد و زیر نظر مربیان در نظر گرفته شده است . در اختیار داشتن فضای...

ادامه  1399/08/06
خدمات

كارگاههاي آموزش خانواده

كارگاههاي آموزش خانواده   كارگاه هاي آموزشي با هدف افزايش سطح آگاهي و انگيزه والدين؛ مراجعين و دانشجویان ؛ طراحي شده  است . والدینی که این...

ادامه  1399/08/06
خدمات

کارگاه تخصصی آموزش هنر

کارگاه تخصصی آموزش هنر هنرمندِ معلولِ ایرانی ؛ با نام اختصاری  " هما "  طرحی از   موسسه روان پژوهان مفید  است که ب...

ادامه  1399/08/06
خدمات

کار درمانی

بخش کاردرمانی مراکز توانجو و مفیدی با کارشناسان متخصص و تجهیزات روزآمد علاوه بر اراده خدمات به توانجویان مراکز آماده ارائه خدمات به افراد دارای نیازها...

ادامه  1399/08/06
خدمات

ارزيابي اوليه

           ارزيابي اوليه     در ابتداي ورود  ، توانجويان از لحاظ ذهني ؛ گفتار ؛ مسائل حركتي و هوش م...

ادامه  1399/08/06