گزیده > بازي درماني به روش PRT

 روش PRT
اين روش كودك محوربوده و تاكيد آن بر اين است كه لزومي ندارد آموزش ها پشت ميز و به صورت مستقيم انجام شود .
از شرايط روزمره زندگي و از چيز هايي كه او علاقه دارد مي توان شروع كرد و از آنها براي آموزش استفاده كرد.


 

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید