رویدادها

گفتگو با پیشکسوتان / دکتر فربد مفیدی

سازمان نظام پزشکی کرج / گفتگو با دکتر فربد مفیدی حرف زدن در باره کودکان همواره شیرین و البته حساس است پای کودکان استثنایی و معلول یا توان خواه که در ...

ادامه  1399/08/04
آموزش مجازی

کاربرد هنر در توانبخشی

کاربرد هنرهای تجسمی در توانبخشی...

ادامه  1399/08/04
روانشناسی و مشاوره اضطراب جدائی

اضطراب جدائی و علل وابستگی کودک

اضطراب جدائی و علل وابستگی کودک پرسش : پسر پنج ساله ام دائم به من می چسید و لحظه ای از من جدا نمی شود ؛ چه باید بکنم ؟  پاسخ : در پست های ق...

ادامه  1399/07/23
رویدادها

دریافت لوح تقدیر

دریافت لوح تقدیر از ریاست بهزیستی شهرستان کرج موسسه روان پژوهان مفید و مراکز تابع آن ( مرکز مفید و توان جو) از سوی ریاست بهزیستی شهرستان کرج مورد تقد...

ادامه  1399/07/20
رویدادها روز ناشنوایان

۹مهرماه روز جهانی ناشنوایان گرامی باد

۹مهرماه روز جهانی ناشنوایان با شعار "تایید مجدد حقوق ناشنوایان" گرامی باد موشن گرافیک این رویداد را می توانید در لینک منبع مشاهده نمائید&...

ادامه  1399/07/08
خبرها

مرز شکنی های هنرمندانه / گفتگوی دکتر فربد مفیدی با روزنامه همشهری

  گفتگوی دکتر فربد مفیدی با روزنامه همشهری  رفتارهای كلیشه‌ای و تكراری، حساسیت غیرمعمول در حواس پنجگانه و مشكل در برقراری ارتباط اج...

ادامه  1399/06/23