روانشناسی و مشاوره رفتار درمانی

آیا قاطعیت همیشه برای کاهش لجبازی خوب است ؟

آیا قاطعیت همیشه برای کاهش لجبازی خوب است ؟ پرسش : آیا قاطعیت همیشه برای کاهش لجبازی خوب است ؟ پاسخ: خیر گاهی اثر منفی دارد. برای لجبازی ناف...

ادامه  1399/08/06
اخبار مراکز ( مفید - توانجو )

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی و ویژگی های تشخیصی آزمون گارس

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی و ویژگی های تشخیصی آزمون گارس مهر ماه 1399 کارگاه آموزشی ارزیابی و ویژگی های تشخیصی آزمون گارس با حضور مربیان مر...

ادامه  1399/08/06
آموزش مجازی

ایام پاندمی کرونا و کار با کودکان استثنائی در منزل

در  ایام پاندمی کرونا ؛ خانواده های دارای  کودک استثنائی با مشکلات عدیده ای در منزل مواجه هستند . آیا می توان این ایام را مدیریت نمود. در ا...

ادامه  1399/08/06
خدمات

كارگاههاي آموزش خانواده

كارگاههاي آموزش خانواده   كارگاه هاي آموزشي با هدف افزايش سطح آگاهي و انگيزه والدين؛ مراجعين و دانشجویان ؛ طراحي شده  است . والدینی که این...

ادامه  1399/08/06
خدمات

کارگاه تخصصی آموزش هنر

کارگاه تخصصی آموزش هنر هنرمندِ معلولِ ایرانی ؛ با نام اختصاری  " هما "  طرحی از   موسسه روان پژوهان مفید  است که ب...

ادامه  1399/08/06
خدمات

کار درمانی

بخش کاردرمانی مراکز توانجو و مفیدی با کارشناسان متخصص و تجهیزات روزآمد علاوه بر اراده خدمات به توانجویان مراکز آماده ارائه خدمات به افراد دارای نیازها...

ادامه  1399/08/06
خدمات

ارزيابي اوليه

           ارزيابي اوليه     در ابتداي ورود  ، توانجويان از لحاظ ذهني ؛ گفتار ؛ مسائل حركتي و هوش م...

ادامه  1399/08/06
آموزش مجازی

تمرینات گفتار درمانی

گفتار درمانی  آموزش در منزل ...

ادامه  1399/08/06
نکته ها

اُتیسم ( Autism )

اُتیسم  ( Autism )   به زبان ساده     اختلال اتیسم یا درخودماندگی،  نوعی اختلال رشدی (نقص در روابط اجتماعی) است که با...

ادامه  1399/08/06