روانشناسی و مشاوره اضطراب جدايي

اضطراب جدايي يعني چه ؟

اضطراب جدایی يعني نگرانی شدید در مورد دوری از مادر یا جایگزین مادر بطوری که روند فعالیت های روزمره کودک را مختل کند. ✳️ برخی از نشانه های اختلال اضطر...

ادامه  1401/03/15
رویدادها

جلسه آموزشی و توجیهی سنجش مدرسه برای والدین

جلسه آموزشی و توجیهی سنجش مدرسه برای والدین از والدینی که دارای فرزند متولد 1395/06/31 به قبل هستند دعوت می گردد در جلسه شرکت نمایند  جلسه روز ...

ادامه  1401/03/10
رویدادها

روز معلم در موسسه روان پژوهان مفید

بزرگداشت روز معلم   مراسم بزرگداشت معلم ؛ در اردیبهشت ماه 1401 در سالن اجتماعات مرکز مفید برگزار شد. در این  مراسم دکتر فربد مفیدی طی...

ادامه  1401/02/25
رویدادها مشاوره

کارگاه آشنایی با تربیت جنسی کودکان

کارگاه آشنایی با تربیت جنسی کودکان  توسط فاطمه کاظمی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در موسسه روان پژوهان مفید برگزار شد. "کودکان در جریان ر...

ادامه  1401/02/25
خبرها اتیسم

آگاه سازی روز اتیسم

شعار امسال روز جهانی اتیسم : "فراگیری در محیط کار ؛ چالش ها و فرصت ها در جهانی پسا کرونا" دوم آوریل مصادف با 13 فروردین ماه، روز جهان...

ادامه  1400/01/12
روانشناسی و مشاوره لکنت

الگوی درمان چند وجهی در لکنت خردسالان

درمان لکنت در خردسالان   برای درمان لکنت روش هاي مختلفی وجود دارد، تغییرالگوي گفتار و کاهش سرعت ،ایجاد هماهنگی  ميان گفتار و تنفس ،تقویت ت...

ادامه  1400/01/10
روانشناسی و مشاوره

اختلالات رشدي

تغییرات مقطعی و کوتاه مدت رفتار کودکان ،می تواند شاخص و نشانه ی خوبی از وضعیت خلقی و روانی او باشد. معمولا وقتی کودک چند روز است که لجباز شده، بی قرا...

ادامه  1399/09/23
روانشناسی و مشاوره فرزند پروري

فرزند پروري يا درمان

  روش های تربیتی و فرزند پروری اغلب لازم است از روش های مداخله و درمان جدا شوند. � در بسیاری از موارد مشاهده شده که والدین یا حتی درمانگران برا...

ادامه  1399/09/23
روانشناسی و مشاوره

تغييرات خلقي كودكان

تغییرات مقطعی و کوتاه مدت رفتار کودکان ،می تواند شاخص و نشانه ی خوبی از وضعیت خلقی و روانی او باشد. معمولا وقتی کودک چند روز است که لجباز شده، بی قرا...

ادامه  1399/09/23
نکته ها طیف اتیسم

بازي درماني به روش PRT

 روش PRT اين روش كودك محوربوده و تاكيد آن بر اين است كه لزومي ندارد آموزش ها پشت ميز و به صورت مستقيم انجام شود . از شرايط روزمره زندگي و از چي...

ادامه  1399/09/17